SVEJSEKOORDINATOR


ISO 3834-3 / 3834-2

EN 1090 EXC1 - EXC4

PED - Trykudstyrsdirektivet


TECCO A/S  tilbyder at fungere som ansvarlig ekstern svejsekoordinator for svejse- og smedevirksomheder som ikke hele tiden har tilstrækkeligt meget arbejde til at

beskæftige en intern svejsespecialist (IWS), svejsetekniker (IWT) eller svejseingeniør (IWE).

Andre fordele er at en svejseingeniør (IWE) vil kunne tilføre virksomheden viden på ekspertniveau og vil kunne supportere i forbindelse med optimering af produktionsflowet og implementering af nye metoder og teknologier. 


Fremgangsmåde

I virksomheden udpeges en intern svejsekoordinator, som er til stede det meste af tiden og en person som har stort praktisk kendskab til virksomhedens svejseproduktion og dens produkter. Afhængigt af den interne svejsekoordinators kompetencer, laves en ansvarsfordeling mellem de de to svejsekoordinatorer. Der udarbejdes en kontrakt

mellem svejse- og smedevirksomheden og den eksterne svejsekoordinator.


Det akkrediterede organ som har udstedt certficeringen i henhold til ISO 3834 eller EN 1090 kontaktes og den eksterne svejsekoordinator skrives ind i virksomhedens certficering.

FAKTA


TECCO A/S fungerer i dag som ekstern svejsekordinator hos svejse- og smedevirksomheder. Når vi træder ind i svejseorganisationen er vi i stand til at løfte niveauet for udførselsklasser så vi dækker alle niveauer fra EXC1 til EXC4 i EN 1090.


Svejsekoordinatorens opgaver og ansvarsforhold er klart og utvetydig defineret i EN ISO 14 731 Annex B.

Vurdering af den interne svejsekoordinators kompetencer sker i henhold til EN ISO 14 731 Annex A.