RISIKOVURDERING


Vi foretager risikovurderinger som sikrer imod at produktet forårsager skade på personalet som installerer, idriftsætter, betjener, vedligeholder og reparerer produktet.

Det er vigtigt at udføre risikovurderingen før tegningerne frigøres til produktion så man kan få indarbejdet sikkerhedsanordningerne i designet.RISIKOMATRIX RISIKOVURDERING