EKSPERT RAPPORTER


TECCO udarbejder uvildige objektive tekniske ekspert rapporter, som tidligere eksempler kan nævnes:


  • Korrosionsrapporter
  • Havarirapporter
  • Revnedannelsesrapporter - dynamisk påvirket konstruktion.
  • Tekniske redegørelser
  • Produktionsoptimerings rapporter
  • Uvildig 3. parts ekspert udtalelse i forbindelse med uenigheder mellem 2 parter


    Ovenstående er kun eksempler, kontakt os omkring netop det emne som du gerne vil have oprettet en rapport på.


    KONTAKT OS FOR MERE INFO OM EKSPERT RAPPORTER