TECCO A/S   

AUTOMATED COMPLIANCE ENGINEERING EKSPERT

som løser dine udfordringer enkelt, effektivt og i øjenhøjde.  

.... Automated Compliance som giver bundlinjen excellence....

Digitalisering og Automatisering
Vi tilbyder at digitalisere og automatisere dine arbejdsprocesser. Vi er godkendt som rådgiver under smv:digital
SoftExpert
SoftExpert giver dig det ønskede overblik fra helikopteren
Ledelsessystemer
Vi skriver komplette ledelsessystemer efter jeres ønske på 3 måneder.
CMSE Certified Machinery Safety Expert
Certificeret Maskinsikkerhedsekspert - Vi hjælper dig i mål med din maskinsikkerhed på kort tid.
Designopgaver 3D & 2D
Vil tilbyder alt indefor design i 3D og 2D. Vi renderer gerne dine 3D modeller så du kan bruge illustrationerne i dit salgsmateriale.
FIRMATILPASSEDE KURSER
Firmatilpassede kurser hvor vi underviser jer i specifikke emner efter kundens ønsker.
Svejsekoordination
Vi tilbyder at være ekstern ansvarlig svejsekoordinator for producenter af svejste kompomenter iht. EN 1090, EN 15085 og Trykudstyr.

TECCO A/S er din Automated Compliance Expert, som løser dine udfordringer enkelt, effektivt og i øjenhøjde.

 

Vi automatiserer forretningsprocesser med workflows som reducerer tidsforbruget og minimerer risikoen for fejl. Der opnås en væsentlig forøgelse af konkurrenceevnen og ROI for din samlede investering er cirka 10 måneder. 

Opsamling af lovpligtig dokumentation sker automatisk under fremstillingsworkflows for produkt eller service.

 

Automationen tilbydes via digitale samarbejdsplatforme placeret på sikrede servere i skyen. Vi tilbyder API interface, som giver mulighed for dataudveksling med jeres CRM, ERP, MPS, CAD eller PLM systemer.


Vi klæder dig på så du selv kan dokumentere overensstemmelse med de kunde- og lovkrav, som stilles til dine produkter og services. Med snart 30 års professionel Compliance Engineering erfaring, findes den rette løsning.

YDELSER

Compliance Engineering & CE Mærkning 

Produktets eller servicens egenskaber eftervises og dokumenteres i overensstemelse med en standard, et direktiv eller en klasseregel er den væsentligste del af vores DNA. VI tilbyder eksperthjælp til alle procestrin fra teknisk specifikation til idriftsætning. Vi opbygger dit tekniske dossier så du ikke kommer til at mangle den lovpligtige dokumentation.  

Maskinsikkerhedsekspert - CE Mærkning
Maskinsikkerhedsekspert - CE Mærkning
3D / 2D Design af Maskin- & Procesudstyr
3D / 2D Design af Maskin- & Procesudstyr
Brugsanvisninger -  CE Mærkning
Brugsanvisninger - CE Mærkning
Risikovurdering - CE Mærkning
Risikovurdering - CE Mærkning
Ekspert Rapporter
Ekspert Rapporter
Sikkehedsstandarder
Sikkehedsstandarder
Foskellige sikkerhedsstandarder SIL eller PL

Ekstern Ansvarlig Svejsekoordinator

Vi fungerer som ekstern ansvarlig svejsekoordinator hos fabrikanter af CE Mærket bygningsstål efter EN 1090 EXC1 til EXC4 og hos Fabrikanter af udstyr til Jernbaner efter EN 15085. Samt i svejseværksteder certificeret efter ISO 3834-2 certificering Vi træner organisationen i svejsesymboler, sporbarhed og i hvordan svejsefejl undgås.

Svejsekoordination EN 1090 EN 15085 PED
Svejsekoordination EN 1090 EN 15085 PED

Interim Kvalitetschef - Interne Audits

Vil tilbyder at drive og vedligeholde dit kvalitetsstyringsystem, udfører interne audits, overvåger oprettelse og lukning af afvigelser samt forbedringsforslag. Sikrer at der bliver gennemført ledelsens evaluering, laver referater fra ledelsens evaluering. Foretager løbende forbedringer til systemet og sikrer at PDCA hjulet roterer. Laver løbende stikprøver for at sikre at systemet fungerer korrekt.

Automated Compliance

Vi digitaliserer og automatiserer jeres forretningsprocesser via workflows, så

I sparer masser af tid i det daglige arbejde og altid løser opgaver korrekt.

Vore ledelsessystemer fungerer uden Procedurer og Instruktioner, når du starter et workflow og udfylder inputfelterne korrekt garanterer vi at du er i overensstemmelse med kravene i en standard eller et direktiv.  

Forretningsautomation
Forretningsautomation
ESG Management Software
ESG Management Software
PDCA forbedringscirklen
PDCA forbedringscirklen
Ledelsessystemer
Ledelsessystemer

Virksomhedstilpassede Kurser & Seminarer

Vi tilbyder virksomheds- og indiduelt tilpassede kurser i alle de dicipliner som vi arbejder indenfor. Vi kommer gerne ud i jeres virksomhed, men vi tilbyder ligeledes kurser og seminarer via TEAMS. Kig på vores kursus katalog og hvis du efterspørger noget meget specifikt så udfyld formularen på siden og vi svarer indenfor få timer med et tilbud på det efterspurgte.  

Virksomhedstilpassede Kurser
Virksomhedstilpassede Kurser
Virksomhedstilpassede Kurser
Virksomhedstilpassede Kurser

PRODUKTER

SoftExpert Software

TECCO er distributør af SoftExpert Business Process Management Software.  

NYHEDER OG PRESSE


De seneste nyheder ses her tryk på løs mere for at se de ældre nyheder.

NEXT GENERATION ISO 9001-2015 certificering
NEXT GENERATION ISO 9001-2015 certificering
2. November 2021
Next Generation ISO 9001:2015 - Cerificeret
TECCO A/S har skrevet et ISO 9001:2015 ledelsessystem som ikke gør brug af Procedurer og Instruktioner. Kunde råder kunden over højt automatiseret software.
NEXT GENERATION ISO 9001-2015 Re-certificering
NEXT GENERATION ISO 9001-2015 Re-certificering
6. Oktober 2022
Next Generation ISO 9001:2015 - Opnår Re-cerificering hos DNV.
TECCO A/S har gennemført Interne Audits og lidt brush Up inden Recertificeringsaudit som forløb helt uden anmærkninger!
EN1090 OG ISO 3834-2 Certificering
EN1090 OG ISO 3834-2 Certificering
5. Februar 2021
EN 1090 + ISO 3834-2 SGS Certificering
TECCO A/S har skrevet EN 1090/ISO 3834-2 system til brug for fremstilling af CE mærket bygningsstål. Systemet blev certificeret af SGS - Bruun Inspektion (BI).


EN1090 OG ISO 3834-2 Certificering
EN1090 OG ISO 3834-2 Certificering
5. Februar 2022
EN 1090 + ISO 3834-2 Re-Certificering
TECCO A/S har indhentet EN 1090/ISO 3834-2 recertificering af system til brug for fremstilling af CE mærket bygningsstål. Certificering hos SGS - Bruun Inspektion (BI).
Svejsekoordinator på EN1090 & ISO 3834-2
Svejsekoordinator på EN1090 & ISO 3834-2
5. Februar 2021
TECCO A/S er blevet udnævnt til Ekstern ansvarlig Svejsekoordinator for system iht. EN 1090-2 med udførselsklasse EXC1 til EXC4
-----------------------------------------------------------
Svejsekoordinator EN15085
Svejsekoordinator EN15085
1. Juni 2022
TECCO A/S er blevet udnævnt til Ekstern ansvarlig Svejsekoordinator for EN15085 system til fremstilling af jernbanematrriel.

VIRKSOMHEDSPROFIL


TECCO tilbyder alle de rådgivningsdicipliner som du kan have brug for når du beskæftiger dig med markedsføring og salg af produkter og eller ydelser.


Hvis I har fået travlt og ønsker at outsource arbejde til underleverandører, eller ønsker at ansætte nyt personale tilbyder vi at klæde dig på til at få specificeret det arbejde som skal udføres korrekt og sikre at du får overdraget alt relevant information til din underleverandør eller dine nye medarbejdere. 


Vi tilbyder on-site eller eller webbaseret rådgivning. Vi leverer cloud baserede softwareløsninger som kan automatisere og effektivisere dokumentationsarbejdet af virksomhedens interne processer og sikre sporbarheden på gennemførte produktioner.